National Journal of Life Sciences, Online Journal, DOI, Conference Papers, Paper Submission, Rapid publication, Open Access

Vol 8, No 3 (2018)

Table of Contents

Research Article

Priyanka Verma
PDF
1-5
Pradip Kumar Dey
PDF
6-14
Ravichandran Mariappan, Subramanyam Koona
PDF
15-19
Manjulla Srivastava, Jayendra Nath Singh, Shail Pande
PDF
20-30
Shan Ahamed Tharifkhan, Deviram Garlapati, Darshana Arulraj, Uma Lakshmanan, Dharmar Prabaharan
PDF
31-43
V. S. Sangeetha, Adheena Elza Johns, Beena Lawrence
PDF
44-49
Biplab Banik, Koushik Majumdar, Biswajit Baishnab, B.K. Datta
PDF
50-66
Maninderjeet Kaur, Deepak Kumar Rahi
PDF
67-75
T. Leon Stephan Raj, J. Vijayakumari, S. Kavitha
PDF
76-81
M. Anandha Prabhakaran, V. Balakrishnan, T. Sundari, J. Philip Robinson
PDF
82-90
Nikita Rai, Aditi Singh, Neeraj Kumar
PDF
91-96
Sushmita Mohapatra
PDF
97-101
Chandan Sarkar, Nimai Chandra Saha
PDF
102-107
K P Raibeemol, K C Chitra
PDF
108-116
Apoorva Aggarwal, Pumang Kumar, Md Arman Moiz, Ashhad Usmani
PDF
117-122
Dr Teena Agrawal
PDF
123-127
Shovit Ranjan, Praveen Kumar Sharma
PDF
128-139
Sonika Kushwaha, Akhilesh Kumar, Abhishek Namdev
PDF
140-148