National Journal of Advancements in Library Sciences, Online Journal, DOI, Conference Papers, Paper Submission, Rapid publication, Open Access

Vol 6, No 1 (2019)

Special Issue

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Research Article

Abhay Khamborkar, Ramdas Lihitkar
PDF
400-405
Arati D Kabburi
PDF
406-409
K. Veeranjaneyulu
PDF
430-435
Patole Smita Prakash
PDF
443-445
R. P. Adav
PDF
446-449
Shingade Dnyaneshwar Ishwar
PDF
450-459
V. T. Kamble, Dundappa S. Amoji
PDF
460-465
Sudhir Ramdas Nagarkar
PDF
466-470
Rajashree D. Wagh, Shalini R. Lihitkar
PDF
471-478
Deshmukh Sonal Gajanan
PDF
479-487
G N Panchal, Sambhaji G Patil
PDF
488-491

Review Article

Ajagekar R.H.
PDF
1-14
Archana Nilesh Ladkat, Shalini R. Lihitkar
PDF
410-417
Dhanawanti Sunil Bamane
PDF
426-429
Amir Amanullah, Gajanan P. Khiste
PDF
15-21
Sridhara R N, M Raghunandana
PDF
418-425
Annapure Sahebrao G.
PDF
22-26
Anuradha A. Kumbhar
PDF
27-31
Arvind A. Bhagat, Pradnya A. Bhagat
PDF
32-34
Ashok L. Kolambikar, Mitesh A. Hanwate
PDF
35-37
Atul R. Sidurkar
PDF
38-40
Avinash B. Salunkhe
PDF
41-48
Bhagyashree R. Gurav, P. B. Bilawar
PDF
49-54
Bhavesh Narayan Patel
PDF
55-60
Bipin B. Nargide
PDF
61-71
Dattatray Popat Sankpal, Vilas Govind Jadhav
PDF
72-75
Dhananjay Bhagawan Sutar
PDF
76-81
Harshal Bhimsen Pawar
PDF
82-89
Jayant M. Nandagaoli, Shalini R. Lihitakar
PDF
90-98
Lad Ashok Tukaram
PDF
99-105
Sagar Rohidas Londhe
PDF
106-110
M B Kotur, M N Mulimani
PDF
111-114
Mahesh M. Kamble
PDF
115-119
S.B. Patil
PDF
120-126
S.B. Patil, Anant Gosavi
PDF
127-132
S.S. Koditkar, A.R. Nagarkar
PDF
133-137
Sagar S. Kumbhar, Pandurang B. Patil
PDF
138-141
Sandeep L. Lokhande, Shalini R. Lihitkar
PDF
142-145
Sandhya Girish Yadav
PDF
146-148
Santosh Kharat
PDF
149-154
Sarika Sawant
PDF
155-159
Satvashila T. Salgar
PDF
160-164
Amol Ramesh Chandankhede, Shalini R. Lihitkar
PDF
165-177
Mahesh N. Gaikwad, Badrinath D. Dhakne
PDF
178-185
Manisha Nimraj Jadhav
PDF
186-193
Minaj M. Naikawdi
PDF
194-197
N.P. Patil, S.R. Lihitkar
PDF
198-210
Pradeep Bachhav
PDF
211-215
P.G. Tadasad
PDF
216-225
Rohan Raju Pawar, Harake Suresh Birappa, Pawar Shraddha R.
PDF
226-229
Shivaji P. Kamble
PDF
230-234
Shivraj V. Thorat
PDF
235-239
Sneha Rohit Chile, M.G. Shinde
PDF
240-246
Sunayana D. Jadhav
PDF
247-253
Suresh Jange, H. V Arunachalapathy
PDF
254-259
Sheela K. Godbole, Ramdas S. Lihitkar
PDF
260-264
Swati Mate
PDF
265-267
Tanuja Sapre, Shubhada Sachin Apte, Kishore Ingale
PDF
268-271
Nagu N. Bansode, Navanath V. Burungale
PDF
272-278
Nagu N. Bansode, Manohar Ganapati Shinde
PDF
279-283
Namita Khot
PDF
284-289
Nandkishor R. Motewar
PDF
290-295
Vilas G. Jadhav
PDF
296-299
Thorat Amol A.
PDF
300-303
Tushar M. Patil
PDF
304-306
Umap M.H.
PDF
307-311
V. P. Yadav
PDF
315-319
Urmila Rajendra Kadam
PDF
312-314
Vijay B Gurav, Pandurang B. Patil
PDF
320-327
Vinayak B. Bandgar
PDF
328-335
Vishwasrao S Mane, Namita Khot
PDF
336-341
Yogesh Mate
PDF
342-344
Yuvraj G. Jadhav
PDF
345-350
Nilesh H Hande
PDF
351-357
Prakash Bhairu Bilawar
PDF
358-362
Priyanka S. Barpate, Ar. Pratiksha M. Jadhav
PDF
363-368
Rahul R. Viswe
PDF
369-377
Rane V.
PDF
378-381
Ravindra S Bankar, Shalini R Lihitkar
PDF
382-394
A.D. Khobragade, Pranali B. Gedam
PDF
395-399
Kalloli P. S
PDF
436-439
Sanjay M. Memane
PDF
440-442
Jagtap Swati, Pandit Ajay
PDF
492-498